Verantwoorde personeelssamenstelling in de zorg
In de VVT-sector is er landelijk een discussie over een norm voor verantwoorde personeelssamenstelling. Voor ons is de norm de behoefte van de cliënt. Daar hechten we waarde aan. Hij kan thuis of intramuraal wonen. De behoefte van de cliënt hebben we voor beide situaties vertaald in benodigde competenties van medewerkers.
De competentieleidraad
De competentieleidraad is een instrument dat de behoefte van de cliënt legt naast de competenties die in het team aanwezig zijn. De uitkomst vormt de basis voor het gesprek over wat nodig is. Dit helpt om je beter te focussen op de optimale personeelssamenstelling in je team en ook bij je opleidingsbeleid en het ontwikkelen van de strategische personeelsplanning.

Ineke Oosterhof: “We wilden iets maken dat makkelijk was in het gebruik en niet teveel tijd kostte. Het invullen duurt maar een half uur. In de teams kunnen we vervolgens de tijd nemen voor het gesprek.”

lees ervaringen van de teams....
De competentieleidraad is ontwikkeld door:

De Vriezenhof | ZuidOostZorg | De Noorderboog | Bureau HHM